Pravidelně aktualizované informace

Jak se nevybodovat?

PŘED vybodováním Jak se nevybodovat?

Jak předejít vybodování

Na této stránce naleznete konkrétní doporučení, jak předejít ztrátě řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém systému řidičů.

Konkrétní rady, jak předejít vybodování: 

Dodržujte vždy pečlivě pravidla silničního provozu:

V 90% případů jsou řidičům přičítány body za přestupky z 5 základních oblastí. Chcete-li předejít vybodování, řiďte se zejména následujícími doporučeními:

  • nepřekračujte předepsanou rychlost v obci
  • buďte připoutaní / používejte ochrannou přilbu
  • respektujte příkazové a zákazové značky (od 1.8.2011 se body nezapisují)
  • neporušujte ustanovení o osvětlení vozidla (od 1.8.2011 se body nezapisují)
  • netelefonujte za jízdy s telefonním přístrojem v ruce

Průběžně sledujte svůj bodový stav:

Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2 týdnech ověřte ve výpisu z bodového hodnocení na CZECHPOINT, kolik máte bodůO připisování bodů nejste nikým informováni. První informaci obdržíte až při dosažení 12 bodů – od příslušného obecního úřadu spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu.

Nespoléhejte na informace od policistů:

Policista ani strážník obecní policie nemají povinnost Vás informovat o přidělení bodů za projednávaný přestupek (také se stává, že jejich informace je mylná).

Odmítněte blokové řízení:

Souhlasem s blokovým řízením automaticky přiznáváte vinu a není možné žádné odvoláníPřestupek nechte projednat ve správním řízení, zejména pokud:

  • máte pochybnost o své vině za přestupek,
  • už máte nějaké body a nejste si jisti počtem,
  • nemáte jistotu, že daným přestupkem nedosáhnete hranice 12 bodů,
  • blíží se termín pro odečet 4 bodů po 12 měsících bez přestupku

Poraďte se s odborníkem:

Obdrželi jste předvolání k projednání přestupku? Nevíte, zda Vám za přestupek hrozí zákaz činnosti nebo dosažení 12 bodů? Vždy se nejprve poraďte s odborníkem!