Pravidelně aktualizované informace

Bodované přestupky – pokuty, body

Bodový systém Bodované přestupky – pokuty, body

Bodový systém – tabulka pokut 2024

Na této stránce uvádíme aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů (často nazývanou též jako „katalog pokut 2024“). Za bodované dopravní přestupky lze získat 2-6 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují pokuty příkazem na místě (dříve blokovém řízení) nebo ve správním řízení.

Dopravní přestupky jsou definovány v Zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 125c. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu (uvedeno v posledním sloupci následující tabulky). Přestupky jsou seřazeny podle počtu přidělovaných bodů. Někdy je však užitečné vyhledat přestupek podle paragrafu.

Přestupek (zkráceně)PřestupekBodyPříkaz na místě (dříve bloková pokuta)Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Technicky nezpůsobilé vozidloFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady62 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. a) bod 3
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí vozidlo po požití alkoholu nebo jiné návykové látky6nelze7 000 – 25 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. b)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky6nelze7 000 – 50 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. c)
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látkyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se odmítne podorbit vyšetření, zda při řízení nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou6nelze25 000 – 75 000 Kč18 až 36§ 125c odst. 1 písm. d)
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a víceFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více6nelze7 000 – 25 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla nezastaví na signál, který jí přikazuje zastavit, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný oprávněnou osobou64 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kč4 až 6§ 125c odst. 1 písm. f) bod 5
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couváníFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla omezí nebo ohrozí chodce na přechodu, nezastaví před přechodem, když má povinnost tak učinit nebo ohrozí přecházejícího chodce při odbočování, otáčení nebo couvání62 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 6
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhuFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla předjíždí v případě, kdy je to zakázáno64 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 7
Nedovolená jízda přes železniční přejezdFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno64 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálniciFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo se otáčí nebo couvá64 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 10

Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla způsobí nehodu s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví6nelzeDo 10 let odnětí svobodyminimálně 18§ 47 odst. 1
Zavinění nehody s ublížením na zdravíFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla způsobí nehodu s ublížením na zdraví6nelze25 000 – 75 000 Kč18 až 36§ 125c odst. 1 písm. h)

Řízení bez řidičského oprávnění
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a není držitelem řidičského oprávnění4nelze25 000 – 75 00018 až 36§ 125c odst. 1 písm. e) bod 1

Řízení po zadržení technického průkazu
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a řidičský průkaz jí byl zadržen nebo prohlášen za zadržený4nelze7 000 – 25 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. e) bod 2
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČRFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a jako držitel řidičského průkazu cizího státu pozbyl právo řídit na území ČR nebo je ve výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel4nelze25 000 – 75 000 Kč18 až 36§ 125c odst. 1 písm. e) bod 4
Řízení s telefonem v ruceFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení42 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 1
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a víceFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více42 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3
Nedání přednosti v jízděFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna42 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 8
Jízda bez bezpečnostních pásůFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla není připoutána bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije autosedačku nebo bezpečnostní pás41 500 – 2 000 Kč2 000 – 5 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 12
Jízda na motocyklu bez přilbyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nemá za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou přilbu41 500 – 2 000 Kč2 000 – 5 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 13
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhuFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při přejíždění z jednoho pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí41 500 – 2 000 Kč2 000 – 5 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 14
Nezastavení po nehoděFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při dopravní nehodě neprodleně nezastaví vozidlo4nelze7 000 – 25 000 Kč4 až 6§ 125c odst. 1 písm. i) bod 1
Ujetí od dopravní nehodyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody4nelze7 000 – 25 000 Kč4 až 6§ 125c odst. 1 písm. i) bod 4
Řízení bez profesního průkazuFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a není k jeho řízení profesně způsobilá2nelze7 000 – 25 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. e) bod 3
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 kmFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km/h a více21 500 – 2 000 Kč2 000 – 5 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4
Stání na místě vyhrazeném pro invalidyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem ZTP nebo neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidla ZTP22 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž není umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna registrační značka, která nebyla vozidlu přidělena0nelze4 000 – 10 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. a) bod 1
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně snížena její čitelnost0nelze4 000 – 10 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. a) bod 2
Řízení po zadržení technického průkazuFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené a nebyl vydán protokol o technické prohlídce0nelze4 000 – 10 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. a) bod 4
Neprovedení technické silniční kontrolyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení02 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. b)
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněnímFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu0nelze7 000 – 25 000 Kč6 až 18§ 125c odst. 1 písm. e) bod 5
Řízení bez mentoraFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že řídí motorové vozidlo a v rozporu s 83a odst. 1 nemá mentora0nelze2 000 – 5 000 Kč6 až 12§ 125c odst. 1 písm. e) bod 6
Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e)0nelze7 000 – 25 000 Kč4 až 6§ 125c odst. 1 písm. f) bod 15
Porušení omezení jízdy některých vozidelFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel01 500 – 2 000 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 16
Stání v zákazu zastavení Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku v provozu na pozemních komunikacích02 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. f) bod 17
Spolujezdec na motocyklu bez přilbyFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako přepravovaná osoba není připoutána bezpečnostním pásem nebo nemá za jízdy na motocyklu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přilbu01 500 – 2 000 Kč2 000 – 5 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. g)
Špatné chování mentoraFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako mentor nesedí na sedadle vedle řidiče nebo nesleduje situaci v provozu na pozemních komunikacích nebo chování řidiče02 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. h) bod 1
Alkohol nebo jiné návykové látky u mentoraFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako mentor vykonává doprovod po požití alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ačkoliv je její schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku zdravotního stavu04 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. h) bod 2
Odmítnutí dechové zkoušky mentoraFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako mentor se přes výzvu odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda při výkonu doprovodu nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou04 500 – 5 500 Kč7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. h) bod 3
Neoznámení dopravní nehody Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neoznámí dopravní nehodu policii02 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. i) bod 2
Neprokázání totožnosti po dopravní nehoděFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům dopravní nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na nehodě02 500 – 3 500 Kč4 000 – 10 000 Kčne§ 125c odst. 1 písm. i) bod 3
Použití antiradaru nebo zvláštního výstražného světla / zvukového znameníFyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar nebo v rozporu s § 41 odst. 10 neoprávněně užije nebo napodobuje zvláštní výstražné světlo nebo zvukové znamení0nelze7 000 – 25 000 Kč4 až 6§ 125c odst. 1 písm. j)
Jiné porušení povinnostíFyzická osoba se dopustí přestupku jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona0do 1 500 Kč2 000 – 5 000 kčne§ 125c odst. 1 písm. k)
Svěření řízení osobě, jejíž totožnost není známaFyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti0nelze7 000 – 25 000 Kčne§ 125c odst. 2
  • pokud je uveden zákaz činnosti, správní orgán ho musí uložit ve stanoveném rozpětí
  • pokud je uveden zákaz činnosti s dovětkem „spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích“, znamená to, že správní orgán zákaz činnosti musí uložit v případě, že přestupce již spáchal stejný přestupek v období předchozích 12 měsíců a o tomto bylo již pravomocně rozhodnuto
  • pokud zákaz činnosti není v tabulce uveden, potom ho správní orgán nemůže uložit

Podobných přehledů dopravních přestupků, za které jsou v rámci bodového systému přidělovány body, existuje na internetu celá řada. Některé z nich však nejsou aktualizovány a obsahují tak neaktuální údaje. Vždy proto doporučujeme spoléhat na aktuální znění zákona o silničním provozu nebo na přehled bodovaných přestupků vydávaný důvěryhodným zdrojem.