Pravidelně aktualizované informace

Jak zjistím, kolik mám bodů?

PŘED vybodováním Jak zjistím, kolik mám bodů?

Jak zjistím, kolik mám bodů?

Chcete-li zjistit, kolik bodů máte aktuálně v rámci bodového systému řidičů, máte v zásadě dvě možnosti: zažádat o Výpis z bodového hodnocení řidiče nebo o Výpis z evidenční karty řidiče. Přestože oba tyto výpisy čerpají informace z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy a oba obsahují aktuální bodový stav řidiče, je každý z těchto výpisů specifický – jedná se o zcela odlišné dokumenty.

Rozdíly mezi Výpisem z bodového hodnocení řidiče a Výpisem z evidenční karty řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče se zásadně liší od Výpisu z evidenční karty řidiče. Základní odlišnosti mezi těmito dokumenty popisuje následující tabulka:

Výpis z bodového hodnocení řidičeVýpis z evidenční karty řidiče
Co obsahuje?aktuální počet získaných bodů,
historie bodového hodnocení (výpis přestupků, za něž byly uděleny body)
aktuální počet získaných bodů,
historie všech přestupků (bez ohledu na body) včetně udělené sankce (výše pokuty apod.)
Kde ho získat?osobně na kterémkoliv Czech POINTu (např. na poště) nebo on-line (pokud máte datovou schránku)na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností
K čemu je dobrý?má zejména informativní charakter o počtu bodů a právní moci jednotlivých přestupkůpodrobná informace s identifikací jednotlivých přestupků a celkovém počtu bodů; nejsou zde body za jednotlivé přestupky

Informace od policisty

Policista Vám může během silniční kontroly sdělit informaci o počtu bodů, které máte. Na tuto neoficiální informaci ale vůbec nespoléhejte. Jediný relevantní způsob, jak získat 100% platnou informaci, je právě výpis z bodového hodnocení nebo evidenční karty.