Pravidelně aktualizované informace

Automatický odpočet 4 bodů

Jak odečíst body Automatický odpočet 4 bodů

Odpočet 4 bodů za rok řízení bez bodovaného přestupku

Pokud se řidič po dobu 12 měsíců od posledního započítání bodů nedopustí žádného bodovaného přestupku, jsou mu automaticky odečteny až 4 body.

Po dalších 12 měsících (tedy po 2 letech) bez bodovaného přestupku jsou řidiči odečteny další 4 body a po následujících 12 měsících (tedy po 3 letech) jsou odečteny všechny zbývající body.

Definice odpočtu bodů v zákoně o silničním provozu

Odečet bodů v rámci bodového systému řidičů je upraven v § 123e zákona o silničním provozu takto:

Řidiči, kterému nebyla od posledního záznamu bodů pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

  • a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
  • b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene a),
  • c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů řidiči nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů. Body jsou odečteny k datu, které následuje po výročí posledního záznamu.

POZOR důležité upozornění: Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů. Pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz, pak k odpočtu bodů dojde až za rok od vrácení řidičského průkazu.

Další možnosti odpočtu bodů

Kromě automatického odečtení bodů 4 bodů po 12 měsících řízení bez spáchání bodovaného přestupku mají řidiči za určitých okolností možnost odpočtu bodů i za absolvování školení bezpečné jízdy.