Pravidelně aktualizované informace

Právní zastoupení

PŘI vybodování Právní zastoupení

Právní zastoupení řidičů

Většinu problémů souvisejících s bodovým systémem a dopravními přestupky je nutné řešit v součinnosti s advokátem. Je při tom vhodné vybírat mezi advokátními kancelářemi, které s touto problematikou mají dostatečné zkušenosti nebo se na dopravní přestupky a bodový systém přímo specializují.

Co lze očekávat od právního zastoupení

V případě právního zastoupení řidiče je advokátní kancelář schopna zajistit kompletní právní pomoc při řešení případu. Konkrétně můžete očekávat analýzu situace, posouzení možností procesní obrany, kvalifikovaný odhad šancí na úspěch v řízení. Právní zastoupení je obvykle poskytováno na základě plné moci.

Cena za právní zastoupení

Cena za právní zastoupení je zpravidla smluvní – buďto na základě hodinové sazby nebo může být stanovena i v závislosti na tom, jestli se podaří docílit žádaného stavu.

Kontakt

Seznam všech advokátů naleznete na webových stránkách České advokátní komory. V případě zájmu o kontakt na advokátní kancelář specializující se na dopravní právo a správní řízení nás kontaktujte na e-mailu [email protected].