Pravidelně aktualizované informace

Výzvu od úřadu mám NA POŠTĚ

Výzvu k odevzdání řidičského průkazu mám na poště

Pokud máte ve schránce informaci o uložení zásilky, je třeba tuto zásilku vyzvednout na poště nejpozději 10. den od jejího uložení. Pokud byste chtěli hrát „mrtvého brouka“ a zásilku nevyzvednout, nepomůžete si, protože 10. dnem od uložení se zásilka považuje za doručenou (tzv. „fikce doručení“).

Vzhledem k tomu, že související lhůty začínají běžet okamžikem převzetí Výzvy k odevzdání řidičského průkazu, doporučujeme zásilku přebírat až ke konci poskytnuté lhůty 10 dní na převzetí zásilky (každý den možnosti řízení navíc je dobrý…).

Pomalu se začínejte zajímat o to, co nastane po doručení výzvy: