Pravidelně aktualizované informace

Dosáhl jsem 12 bodů

Mám 12 bodů, co to pro mě znamená?

Po dosažení hranice 12 bodů dochází k tzv. vybodování. Od příslušného úřadu obdržíte dopis do vlastních rukou. V nadpisu stojí“ „Oznámení o dosažení 12 bodů“. Dále jste informováni, že do 5 pracovních dní musíte odevzdat řidičský průkaz a pátým dnem pozbýváte řidičské oprávnění. Pozor! Samotné neodevzdání řidičského průkazu Vám nepomůže.

K řízení se budete moci vrátit nejdříve za rok, a to po splnění daných podmínek, konkrétně:

Jsem vybodovaný, co teď?

Ještě to není konec – i proti dosažení 12 bodů je možné se bránit. V ideálním případě se podaří nějaký bod odečíst a řidičské oprávnění zachovat. Pokud se toto již nepodaří, vždy lze docílit alespoň oddálení termínu pozbytí řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu. V praxi pak můžete řídit několik dalších týdnů až měsíců po dosažení 12 bodů. Po tu dobu máte možnost si v klidu najít jiné zaměstnání či zajistit náhradní způsob dopravy.

Oznámení o dosažení 12 bodů

Jakmile nasbíráte 12 bodů, musí Vás o této skutečnosti informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnopstí. Společně s informací o dosažení 12 bodů obdrží vybodovaný řidič výzvu k odevzdání řidičského průkazu.

Toto je bohužel pro většinu vybodovaných řidičů první okamžik, kdy se o celou záležitost začínají starat. Přestože už je v tuto chvíli doslova „za minutu dvanáct“, situace nemusí být zdaleka ztracena.

Vše se nyní začíná točit kolem této výzvy… Pro pokračování vyberte, jestli jste již oznámení o dosažení 12 bodů obdrželi nebo zatím ne: