Pravidelně aktualizované informace

Chci dál řídit

Nechci odevzdávat řidičský průkaz; chci dál řídit

Do odevzdání řidičského průkazu se nechce nikomu… Po obdržení informace o dosažení 12 bodů jste však k odevzdání řidičského průkazu vyzýváni příslušným obecním úřadem. Situace je však řešitelná a k odevzdání řidičského průkazu dojít nemusí.

Rozhodně není řešením na Výzvu nereagovat a dělat, jako že nic. Nesplnění povinnosti odevzdat řidičský průkaz je přestupkem podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu, za který je stanovena pokuta ve výši do 5.000,- Kč. Pokutu lze ukládat opakovaně.

Existují však naprosto legální mechanismy, jak odevzdání řidičského průkazu zabránit nebo alespoň oddálit termín jeho odevzdání.