Pravidelně aktualizované informace

Výzva mi byla doručena před VÍCE NEŽ 5 PRACOVNÍMI DNY

Uplynutí lhůty pro podání námitky

Pokud jste po dosažení 12 bodů a obdržení výzvy k odevzdání řidičského průkazu nevyužili lhůtu 5 pracovních dnů pro podání námitky, začíná být situace téměř neřešitelná. Bývalo stačilo podat jednoduchou námitku proti oznámení a okamžik odevzdání řidičského průkazu by se alespoň oddálil.

Nyní musíte ve stanovený termín odevzdat řidičský průkaz a na následující rok nesednout za volat, jinak Vám hrozí:

  • pokuta za přestupek podle § 125c odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu za neodevzdání řidičského průkazu ve výši do 5.000,- Kč. Pokutu lze ukládat opakovaně.
  • sankce za přestupek, od 1.1.2012 za trestný čin „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

I po lhůtě lze podat námitky a dosáhnout zrušení vybodování zpětně – pouze takto podané námitky již nemají odkladný účinek a vybodování běží až do jeho případného zrušení.