Pravidelně aktualizované informace

Výpis z evidenční karty řidiče

PŘED vybodováním Jak zjistím, kolik mám bodů? Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče obsahuje

  • aktuální stav bodového hodnocení (počet bodů);
  • seznam všech přestupků;
  • seznam (pod)skupin řidičských oprávnění, jejichž je řidič držitelem (označení skupiny – např. B, datum udělení, případně datum ukončení – např. blokace z důvodu vybodování);
  • informace o zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) (od, do);
  • identifikaci řidičského průkazu (evidenční číslo, datum a místo vydání, platnost);
  • informaci o tom, že řidičský průkaz byl zadržen a odkdy se tak stalo.

V rámci seznamu přestupků jsou evidovány úplně všechny přestupky, jichž se řidič od získání řidičského oprávnění dopustil. Každý záznam obsahuje

  • datum nahlášení přestupku;
  • název orgánu, který přestupek nahlásil, např. Policie ČR, Městská policie, Obecní úřad apod. (příp. včetně čísla jednacího);
  • identifikaci přestupku (odkaz na příslušný zákon včetně paragrafu);
  • informaci o rozhodnutí (kdo a jak rozhodl, jaká byla udělena sankce – např. bloková pokuta, zákaz řízení motorových vozidel).

Výpis z evidenční karty řidiče je oficiálním dokumentem, který lze dále použít při jednání s úřady.

Ukázka Výpisu z evidenční karty řidiče

Pro získání bližší představy, jak Výpis z evidenční karty řidiče vypadá, poslouží následující ukázka:

Výpis z evidenční karty řidiče, strana 1
Výpis z evidenční karty řidiče, strana 2

Kde získám Výpis z evidenční karty řidiče?

O Výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností. Vydání Výpisu z evidenční karty řidiče se řídí Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Dále si můžete nechat udělat zdarma výpis elektronicky na Portálu dopravy.

Co potřebuji pro vyhotovení Výpisu?

Pro vyhotovení Výpisu z evidenční karty řidiče musíte podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče a předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas. Úřad má na vydání Výpisu lhůtu 30 dnů, obvykle je však vydáván na počkání.

Kolik stojí Výpis z evidenční karty řidiče?

Cena za Výpis z evidenční karty řidiče činí 15,- Kč za každou stránku. Výpis obsahuje obvykle 2 strany, v ojedinělých případech i více (v závislosti na počtu zaznamenaných přestupků).

Další informace

Bližší informace o vyhotovení Výpisu z bodového hodnocení řidiče naleznete: