Pravidelně aktualizované informace

Změny v bodovém systému a pokutách

Bodový systém Bodované přestupky – pokuty, body Změny v bodovém systému a pokutách

Změny v bodovém systému a pokutách

Na této stránce uvádíme tabulku se změnami v bodovém systému a pokutách za dopravní přestupky

Změny v pokutách za dopravní přestupky od 20.2.2016

Přestupek (zkráceně)PřestupekBodyBloková pokutaPokuta ve správním řízení / trest v trestním řízeníZákaz činnosti (*)Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Řízení po zadržení technického průkazuŘízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženoPůvodně:
Nově:10.000–20.0006 měs.–1 rok§ 125c/1a) 4.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“)V rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)Původně:5do 2.0002.500 – 5.0001 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c/1f) 5.
Nově:2.500-5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“V rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnouPůvodně:5do 2.0002.500 – 5.0001 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c/1f) 5.
Nově:2.500-5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 – 6 měsíců
Stání na místě vyhrazeném pro invalidyNeoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněné použití parkovací průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízděPůvodně:do 1.0005.000-10.000§ 125c/1f) 11.
Nově:do 5.000
Nezastavení po nehoděPři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodlené nezastavení vozidlaPůvodně:7do 1.0002.500-5.0001 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 1.
Nově:do 5.000
Neohlášení dopravní nehodyPři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlášení dopravní nehody policistoviPůvodně:do 1.0002.500-5.0001 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 2.
Nově:do 5.000
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehodyPři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokázání totožnosti ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehoděPůvodně:do 1.0002.500-5.0001 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 3.
Nově:do 5.000
Ujetí od dopravní nehodyPři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehodyPůvodně:7do 1.0002.500-5.0001 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 4.
Nově:do 5.000
Použití antiradaruV rozporu s § 3 odst. 6 použití antiradaruPůvodně:do 1.0005.000-10.000§ 125c / 1j)
Nově:do 5.000
Svěření řízení neznámé osoběV rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnostiPůvodně:do 1.0005.000-10.000§ 125c / 2
Nově:do 5.000
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetřeníV rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetřeníPůvodně:§ 125c / 4a)
Nově:2.500-5.000
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazuV rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.Původně:do 1.0002.500-5.000§ 125c / 4b)
Nově:do 5.000